Broken
Away from you.


Sipag ko pls. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Sipag ko pls. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚HAPPY CENTENNIAL PO MGA KAPATID. 100 years ng pagpapala. โค๏ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐ŸŽ‰๐ŸŽ‡๐ŸŽ†๐ŸŽŠ

HAPPY CENTENNIAL PO MGA KAPATID. 100 years ng pagpapala. โค๏ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐ŸŽ‰๐ŸŽ‡๐ŸŽ†๐ŸŽŠ


Nasa nightclub ang bebe ko. Hahaha. (Tanginis na “bebe” yan)
Kasama niya sila ano, basta yun. Hahahah


schoolfact:

this blog will make you laugh your ass off!

(Source: irwinillusions)


(Source: sexycliffconda)beltsquid:

somarysueme:

โ€ฆ.. is anyone gonna say it?

I mean it this is important.

(Source: barthegrizzly)


(Source: vanityclub)worldofkeana:

falsi:

this is my favorite gif and i did not expect this

Omfg I love this

worldofkeana:

falsi:

this is my favorite gif and i did not expect this

Omfg I love this

(Source: thesochillnetwork)


Pasikat ba